Foutmelding

  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
  • Warning: Division by zero in template_preprocess_views_view_grid() (regel 704 van /home/admin/domains/centrum-hout.nl/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).

Startbijeenkomst 'Sectorbrede publiekscampagne hout'

10
Januari

Sectorbrede publiekscampagne voor hout
Startbijeenkomst 10 januari

Hout is het bouwmateriaal van de toekomst. In het streven naar de biobased economy is hout de logische keuze. Hout is een hernieuwbare grondstof en voor de productie is weinig energie nodig. Naast de esthetische aspecten, sluiten de mogelijkheden van hout goed aan bij de trend van duurzaam, flexibel, energiezuinig en gezond bouwen. Ondanks alle positieve eigenschappen heeft hout concurrentie van andere materialen die zich vaak grootschalig profileren (ten koste van hout). In veel gevallen worden deze promotieactiviteiten ondersteund door grote bedrijven die aan de basis van de grondstofwinning staan. Bij hout is dit, door de diversiteit en versnippering van producenten en verwerkers veel lastiger. De houtsector en toeleveranciers slaan daarom nu de handen ineen om waar nodig het imago van hout te verbeteren en het gebruik ervan te stimuleren. Dit moet er op termijn toe leiden dat hout zijn positie in de markt verstevigt en het marktaandeel van hout toeneemt.

Sectorbrede publiekscampagne voor hout
De houtbranche en de daaraan gerelateerde industrieën communiceren voornamelijk met professionele opdrachtgevers zoals woningbouwverenigingen, overheden, aannemers en projectontwikkelaars. Met de particuliere consument wordt zelden rechtstreeks gecommuniceerd. Dit heeft ermee te maken dat de individuele consument voor bedrijven moeilijk te bereiken is en grootschalige consumentencampagnes kostbaar zijn. Toch is de marktomvang en -invloed van de particuliere consument als geheel groter dan de professionele markt en uit marktgegevens blijkt dit ook alleen maar toe te nemen. Wat als individuele bedrijven of branches niet haalbaar is, is wel haalbaar in een collectief met de gehele branche. Daarom hebben Leitz Service, de Groot Houtbewerkingsmachines, Centrum Hout, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) het initiatief genomen om tot een sectorbrede publiekscampagne voor hout te komen.

De initiatiefnemers hebben een plan van aanpak voor een campagne laten ontwikkelen van 3 tot 5 jaar om het brede publiek te stimuleren om voor hout te kiezen. In het plan wordt de particuliere consument met een mix van moderne en traditionele communicatiemiddelen grootschalig geïnformeerd over alle positieve aspecten van hout. Een sterke focus ligt op sociale media (twitter, facebook) in combinatie met print (free publicity en advertenties/advertorials in veel gelezen glossy’s en magazines) en zo mogelijk radio- en/of tv-spotjes.

10 januari startbijeenkomst
Wat voor individuele bedrijven niet haalbaar is, wordt wel mogelijk als de gehele bedrijfstak die aan hout gerelateerd is, meedoet. Het is tenslotte ook de markt waaraan u direct of indirect van afhankelijk bent als bedrijf. Daarom vragen de initiatiefnemers of u zich ook aansluit. Om de campagne toe te lichten en uw mening te horen, nodigen wij u uit op donderdag 10 januari 2013 bij De Groot Houtbewerkingsmachines in Rosmalen (Vinkenveld 3, 5249 JN Rosmalen). U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur. Om 15.00 uur start het officiële programma. Na afloop staat er een hapje en een drankje voor u klaar en is er de mogelijkheid om informeel met elkaar verder te praten.

Eenduidige en krachtige communicatie naar particuliere, maar ook zakelijke afnemer
Wij hopen u te mogen ontvangen op 10 januari om onze plannen te presenteren inclusief het financieringsmodel. De betrokken partijen hebben een startkapitaal ter beschikking gesteld, maar de campagne wordt pas een succes wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. Het succes zal onvoldoende zijn wanneer de financiële basis te mager is. Er zijn dusdanige sponsormodellen ontwikkeld zodat ook kleinere ondernemingen kunnen participeren. Bedrijven die zich aansluiten kunnen gebruikmaken van het campagnemateriaal,  dragen bij aan het versterken van de sector en krijgen de mogelijkheid om zich te profileren bij de achterbannen van de VVNH en NBvT. U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkhheid om zich te presenteren tijdens het openbare gedeelte van ledenvergaderingen. Een deel van het succes van de campagne is dat de gehele sector de campagne ondersteunt en de boodschap uitdraagt in het eigen netwerk. Naast de communicatie uitingen richting de particuliere consument, worden betrokken bedrijven vanuit de campagne ondersteunt met hun communicatie richting zakelijke afnemers van hout. Zo wordt de hele markt, de particuliere én zakelijke consument, op een eenduidige en krachtige manier geïnformeerd over de positieve aspecten van hout!

Graag willen wij benadrukken dat deze campagne niet een campagne is die door een aantal bedrijven/branches wordt opgezet waarbij u alleen gevraagd wordt mee te betalen. Als u besluit mee te doen, krijgt u ook een stem in de campagne. Het moet tenslotte een campagne worden van de gehele branche! Graag tot ziens op 10 januari. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan m.wagteveld@vvnh.nl. In verband met de organisatie willen we u vragen zich uiterlijk vrijdag 4 januari aan te melden. Met vragen kunt u contact opnemen met Mirjam Wagteveld (VVNH) via 06 46626535 of Bert Kattenbroek (NBvT) via 06 51702832.