12
sep
2013

Voor de adviseurs van VACpunt Wonen houdt Centrum Hout, in het kader van het Promotieplan Houtskeletbouw, op 15 oktober a.s. een themabijeenkomst over houtskeletbouw.

lees verder

De sectorbrede publiciteitscampagne De Vrienden #vanhout gaat maandag 16 september a.s. van start met het uitzenden van een tv-commercial om hout als het bouwmateriaal van de toekomst breed uit te rollen. Ter ondersteuning van de multimediacampagne ontvangen de deelnemers daaraan voorafgaand een informatiepakket en communicatiemiddelen om hun participatie aan de buitenwereld bekend te maken. Bedrijven en organisaties met een hart voor hout kunnen zich aansluiten bij de campagne.

lees verder
11
jul
2013
blogposten
In het jaarverslag over 2012 van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is het middengedeelte besteed aan de activiteiten van Centrum Hout. Het jaarverslag is gelanceerd tijdens de ledenvergadering van de VVNH op 20 juni jl. In het Centrum Hout - gedeelte wordt uiteraard uitgebreid stilgestaan bij de winnende inzendingen van de Houtprijs en WoodChallenge in 2012. Het jaarverslag is wederom een informatief en visueel aantrekkelijk naslagwerk. Centraal thema is: welke kansen en mogelijkheden ziet de houthandel in tijden van economischte tegenwind. Daarbij komen 7 VVNH-lidbedrijven aan het woord. Bekijk het jaarverslag. lees verder
Samen met een aantal andere organisaties heeft Centrum Hout het initiatief genomen om tot een sectorbrede publiekscampagne voor hout te komen. Inmiddels is er genoeg budget bijeen om de campagne na de bouwvak te kunnen starten. Tijdens de zomermaanden wordt er hard gewerkt om het creatief concept van de campagne uit te werken. Het concept is op 20 juni tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van de VVNH en de NBvT aan alle betrokken bedrijven en organisaties gepresenteerd en vol enthousiasme ontvangen. Voorafgaand aan 20 juni is op 3 juni een bijeenkomst gehouden met de Vrienden van hout (bedrijven die de campagne financieel ondersteunen) om het concept te fine-tunen. Er wordt een kernteam ingesteld om het reclamebureau te ondersteunen. Na de bouwvak gaat de campagne van start. Vrienden van Hout kunnen begin september een pakket tegemoet zien met campagnemateriaal en houd vanaf de tweede helft van september de Tv in de gaten!
lees verder