'Vrienden van hout' gezocht!

22
jan
2013
10 januari 2013 verzamelden zich 130 deelnemers bij de Groot Houtbewerkingsmachines in Rosmalen voor de lancering van  de plannen voor een sectorbrede publiekscampagne voor hout. Bedrijven en organisaties worden opgeroepen om mee te doen en als gehele houtsector het positieve verhaal van hout actief, eenduidig en krachtig uit te dragen. Kern van de boodschap: Hout is hét bouwmateriaal van de toekomst. Hout is een hernieuwbare grondstof en voor de productie is weinig energie nodig. Naast de esthetische eigenschappen, sluiten de mogelijkheden van hout goed aan bij de trend van duurzaam, flexibel, energiezuinig en gezond bouwen.


Publiekscampagne

Initiatiefnemers zijn De Groot Houtbewerkingsmachines, Leitz Service, Centrum Hout, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). Op 10 januari presenteerden deze organisaties en bedrijven het initiatief om tot een sectorbrede publiekscampagne voor hout te komen. De houtbranche en de daaraan gerelateerde industrieën communiceren op dit moment met name met professionele opdrachtgevers. Toch is de marktomvang en –invloed van de particuliere consument als geheel groter dan de professionele markt en uit marktgegevens blijkt dit ook alleen maar toe te nemen. Wat voor individuele bedrijven niet haalbaar is, wordt mogelijk als de gehele bedrijfstak die aan hout gerelateerd is, meedoet.


Drie- tot vijfjarige campagne

De initiatiefnemers hebben een plan van aanpak voor een campagne laten ontwikkelen van 3 tot 5 jaar om de particuliere consument te stimuleren om voor hout te kiezen. In het plan wordt de doelgroep met een mix van moderne en traditionele communicatiemiddelen grootschalig geïnformeerd. Daarbij ligt een sterke focus op sociale media, een printcampagne en zo mogelijk radio- en tv-spotjes. Naast de communicatie uitingen richting de particuliere consument, worden de betrokken bedrijven ondersteund met hun communicatie richting zakelijke afnemers van hout, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers. Zo wordt de hele markt, de zakelijke én particuliere consument, op een eenduidige manier geïnformeerd over de positieve aspecten en mogelijkheden van hout.


‘Vrienden van hout’: u doet toch ook mee?

De initiatiefnemers verwachten dat de campagne in het najaar van 2013 zal starten, maar dat zal afhankelijk zijn van het beschikbare budget. De plannen zijn groot en er is een startkapitaal. De initiatiefnemers willen echter niet klein starten, want dan zal het effect onvoldoende zijn. Alle aandacht gaat daarom nu uit naar de sponsorwerving onder de voorlopige werktitel ‘Vrienden van hout’, waarbij dusdanige sponsormodellen zijn ontwikkeld zodat ook kleinere ondernemingen kunnen participeren. 

Te downloaden bestanden naar aanleiding van de startbijeenkomst op 10 januari:
Verslag van de bijeenkomst op 10 januari
PowerPointpresentatie van de bijeenkomst op 10 januari
Sponsormodellen
Inschrijfformulier
Filmpje 'Wood is life' ter inspiratie (tot 2:40 minuten)
Belisol reclame (Zo spreek je de consument aan!)
Reclame 'Melk de witte motor'(Een vergelijkbaar sectorbreed initiatief!)


Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op:

Mirjam Wagteveld (VVNH), m.wagteveld@vvnh.nl, 036 5321020, 06 46626535
Bert Kattenbroek (NBvT), b.kattenbroek@nbvt.nl, 036 6947014, 06 51702832

Reacties

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.