Terugblik Seminar ‘Innovatief houtgebruik in de gww’ - 30 oktober 2013

08
okt
2013

Provincie pleit voor houten geleiderail

De Provincie Noord-Holland is na het pilotproject aan de N23 Westfrisiaweg bij Heerhugowaard uit 2011 erg tevreden over de houten geleiderail. "Vooral de levensduur van 40 jaar en de onvervormbaarheid in geval van een calamiteit maakt dat zowel exploitatie- als reparatiekosten een stuk lager uitvallen dan bij zinken exemplaren," aldus William Romkes, adviseur GWW directie B&U/IGI van de provincie. "En dan is er nog de milieucomponent van minder zinkemissie naar de bodem. Het is nu tijd de productie op te schalen en te optimaliseren. De geleiderail hoort bij de weg van de toekomt".
Romkes deed zijn uitspraken op het seminar ‘Innovatief houtgebruik in de grond-, weg- en waterbouw’ van Centrum Hout, TU Delft en Wijma Kampen op 30 oktober jl. in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam. Hij is vanaf een vroeg stadium betrokken bij de geleiderail en mede-initiatiefnemer van de plaatsing van deze bijzondere houtinnovatie bij Heerhugowaard en later ook adviseur bij de plaatsing van de geleiderail bij Oss, langs de weg van de toekomst. Hij gaf aan dat het toepassen van milieuvriendelijke materialen zoals in de houten geleiderail uit oogpunt van Life Cycle Costing (LCC) de voorkeur heeft. Hij geeft aan: ‘Daar is durf voor nodig is, maar de resultaten zijn er. De houten geleiderail verdient meer navolging als milieuvriendelijk alternatief voor provinciale en rijkswegen’.

85.000 kuub
Eric de Munck van Centrum Hout sprak voor een gehoor van provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, ingenieursbureaus, aannemerij en toeleveranciers over de houtketen: van bron tot toepassing. Hij ging daarbij in op bosbeheer, oogst, certificering duurzaam bosbeheer, en verwerkingsproces. Verschillende waterbouwkundige toepassingen als sluizen en remmingwerken in tropisch hardhout passeerden daarbij de revue. Nederland past jaarlijks naar schatting circa 202.500 kubieke meter hout in de gww toe, waarvan circa 85.000 kuub tropisch hardhout uit Afrika en Midden-Amerika met een keurmerk van duurzame winning. De Munck belichtte de moeilijkheden die bosbeheerder en eigenaar van het hout zich moeten getroosten om aantoonbaar gecertificeerd hout te kunnen leveren: ‘Dat is niet op een achternamiddag geregeld. Daar kost jaren werk en vele honderdduizenden euro’s. Maar de houthandel neemt haar verantwoordelijkheid’.

Laagste milieubelasting
Aansluitend presenteerde Diana de Graaf van het Rotterdamse ingenieursbureau Beco de resultaten uit het door AgentschapNL geïnitieerde onderzoek ‘LCA bruggen’. Zij gaf inzicht in opzet, onderzoekseisen en -voorwaarden en een aantal resultaten. ‘Het rapport is nog niet vrij gegeven, maar op basis van een artikel in de Cobouw blijkt dat hout veruit de laagste milieubelasting kent’. De Graaf gaf aan dat de zeer gunstige score voor een groot deel komt doordat de hernieuwbare energie die in hout opgeslagen ligt, er bij verbranding in de eindfase weer uitkomt. Bij een duurzamer energiemix neemt dan het voordeel af. Ook dient duurzaam geproduceerd hout te worden gebruikt en de hergebruiksmogelijkheden van hout te worden gestimuleerd.

Bruggen
Peter Zanen van Wijma liet de ontwerpen zien van drie prachtige brugontwerpen waar het bedrijf uit Kampen betrokken is bij de realisatie: de zojuist opgeleverde boogbrug te Frederikssund (Denemarken), de wrakhoutbrug te Wenduine (België) en het bruggenproject over de A28 bij Harderwijk. ‘Deze ontwerpen en uitvoeringen laten de prachtige toekomstkansen voor hout in de bruggenbouw zien.'

Sterktesortering
Dagvoorzitter Prof. dr.ir. J.W.G van de Kuilen, hoogleraar Houtconstructies en Houttechnologie TU Delft/ hoogleraar Houttechnologie TU München, behandelde de ontwikkelingen en innovaties met hout op constructief gebied. Hij ging in op onderzoek op het gebied van verbindingen en sterktesortering. ‘We kunnen inmiddels van elke houtsoort de sterkte goed berekenen, zodat er zonder afbreuk te doen aan de regelgeving, meer mogelijk is met hout'. Jorick van Otterloo concludeerde aan de hand van zijn afstudeerscriptie aan de TU Delft dat: ‘de berekeningen voor hout in de Eurocode 5 zijn geënt op afleidingen voor naaldhout en daarmee niet geschikt zijn voor berekeningen op tropisch loofhout’. Er moet dan ook op een andere wijze aan bijvoorbeeld pen-en-gatverbindingen van sluisdeuren worden gerekend. Hij toonde met door hem afgeleide en op basis van praktijkonderzoek gebaseerde formules aan dat deze verbindingen rekenkundig wel degelijk voldoen.

Opvouwbare sluisdeur
In een enthousiast betoog deed Hans van Stralen van RoyalHaskoningDHV zijn innovatieve ontwerp voor een opvouwbare sluisdeur uit de doeken, als alternatief voor een stalen roldeur. Met Van Stralen's ontwerp wordt niet alleen ruimte bespaard in de sluisdoorgang, maar ook efficiënter houtgebruik verkregen. Al met al een ontwerp met toekomst en waard om door overheden serieus te worden bekeken.
De organisatie van de dag kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst, die naar alle verwachting de nodige spin-off zal genereren als het gaat om vervolgonderzoek, kennisoverdracht en realisatie.
 

Hier vindt u de presentaties van het seminar:
 

Techniek, milieu en productie van hout voor waterbouwkundige werken
Eric de Munck, Helpdesk Gecertificeerd Hout, Centrum Hout, Almere

Milieubeoordeling houten bruggen - uitkomsten onderzoek AgentschapNL tussen hout, beton, staal en vezel versterkt kunststof
Diana de Graaf, clustermanager duurzame innovaties en senior manager, Ernst & Young, Rotterdam

Houten bruggen - en andere duurzame krachtpatsers in het (inter)nationale landschap
Peter Zanen, manager civiele constructies, Wijma Kampen BV, Kampen

Nieuwe mogelijkheden met houtconstructies - ontwikkelingen en onderzoek rond Eurocode 5
Prof.dr.ir. Jan-Willem van de Kuilen, Hoogleraar Houtconstructies en Houttechnologie TU Delft/ Hoogleraar Houttechnologie TU München

De krachtsverdeling in - en sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren
Jorick van Otterloo, constructeur, Ingenieursbureau CAE Nederland, Barendrecht

Naar artikel met video  'Opvouwbare sluisdeur valt in de prijzen' op Cobouw.nl.
Hans van Stralen, senior constructeur, Royal Haskoning DHV Groep BV, Amersfoort

Houten geleiderail vanzelfsprekend onderdeel van weg van de toekomst
William Romkes, adviseur GWW, directie B&U/IGI, provincie Noord-Holland
foto Kees de Vries

Reacties

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.