Houtprijs 2014 open voor inschrijving!

04
maa
2014
Van 1 maart tot 1 mei 2014 kunnen architecten, ontwikkelaars en bouwkundige instellingen houtrijke bouwprojecten en innovaties insturen voor de Houtprijs 2014. De tweejaarlijkse prijsvraag wordt georganiseerd door Centrum Hout om nieuwe technieken, toepassingen én de vele mogelijkheden van de hernieuwbare grondstof hout volop in de schijnwerpers te zetten. De Houtprijs kent twee categorieën: de Houtarchitectuurprijs en de Houtinnovatieprijs.

De Houtarchitectuurprijs

De Houtarchitectuurprijs staat open voor bouwprojecten die de unieke eigenschappen van hout goed in beeld brengen. Niet de grootte van het project is bepalend, maar de vormgeving en juiste toepassing én detaillering van hout. Het project moet in Nederland gerealiseerd zijn tussen 1 maart 2012 en 1 maart 2014. Een deskundige vakjury onder leiding van voorzitter Fred Schoorl (directeur Bond van Nederlandse Architecten (BNA), buigt zich over de inzendingen en beoordeelt de projecten op: - esthetische kwaliteit van het ontwerp, - de algemene bijdrage van het ontwerp aan het imago van hout binnen de architectuur, - vernieuwende aspecten in het ontwerp, - andere bijzondere bijdragen aan houtarchitectuur en - het duurzaamheidsgehalte van het project (o.a. levensduurfilosofie, milieubelasting, nauwkeurige detaillering en uitvoering en materiaalselectie per toepassing). De Houtarchitectuurprijs kent vier categorieën: utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie/restauratie en overige. 

De Houtinnovatieprijs

De Houtinnovatieprijs richt zich op innovatieve houttoepassingen in de bouw, zoals nieuwe technieken, productverbeteringen, bijzondere bouwmethoden of werkwijzen die een betere kwaliteit of grotere acceptatie van houttoepassingen teweegbrengen. De deskundige vakjury onder leiding van voorzitter Jos Lichtenberg (hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven – Innovatie en productontwikkeling in de bouw) beoordeelt de inzendingen op: - van recente datum en niet eerder ontwikkeld zijn, - in hoeverre de plannen de concurrentiepositie van hout(-producten) versterken, - bijdragen aan duurzaam bouwen, - én in ons land in de praktijk toepassing vinden dan wel beschikbaar zijn. 

Publieksprijs en prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de Houtprijs vindt plaats op 7 oktober 2014 tijdens de Internationale Houtdag in Hulstkamp Gebouw in Rotterdam. Naast het oordeel van de jury wordt ook het publiek uitgenodigd een stem uit brengen op hun favoriete ontwerp.

Inschrijving

Inzendingen dienen vóór 1 mei 2014 door Centrum Hout te zijn ontvangen. Inschrijving kan door inzending van volledig ingevulde inschrijfformulieren, met bijbehorende project informatie en bruikbaar beeldmateriaal als beschreven in de voorwaarden voor deelname. Op www.dehoutprijs.nl kunt u een inschrijfformulier voor de Houtarchitectuurprijs of de Houtinnovatieprijs downloaden. Centrum Hout ziet uw inzending(en) graag tegemoet, maar moet inzendingen die niet aan de voorwaarden voor inzending voldoen helaas weigeren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.dehoutprijs.nl of neem contact op met Eric de Munck van Centrum Hout via e.de.munck@centrum-hout.nl of 036 5329821.

Foto: winnende inzending Houtinnovatieprijs 2012

Reacties

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.